Links
Comment on page
🔗

Lấy link sản phẩm

Để giới thiệu ghi nhận hoa hồng bán hàng, bạn bắt buộc phải giới thiệu người khác mua hàng qua liên kết dành cho bạn trên hệ thống.
Điều kiện để có liên kết bán hàng:
  • Tài khoản của bạn đang được kích hoạt chức năng liên kết bán hàng (tài khoản affiliate active).
  • Đăng nhập vào website https://sanbanhang.vn bằng tài khoản affiliate của bạn
Sau khi đăng nhập thành công, bạn truy cập vào trang chủ hoặc bất kỳ trang có liệt kê sản phẩm nào của https://sanbanhang.vn sẽ thấy có một nút màu vàng và biểu tượng liên kết, bạn chỉ cần click vào nút đó là có thể copy được link bán hàng dành cho bạn để giới thiệu cho người khác. (Nếu không đăng nhập hoặc đăng nhập nhưng tài khoản chưa được kích hoạt tính năng affiliate sẽ không thấy nút màu vàng này)
Nút chia sẻ liên kết màu vàng dành riêng cho Cộng Tác Viên bán hàng trên SANBANHANG.vn
Click vào nút màu vàng và chọn SAO CHÉP để lấy link bán hàng dành riêng cho bạn