👲Đăng nhập vào hệ thống

Để sử dụng các chức năng của cộng tác viên bán hàng, xem các thống kê về bán hàng (doanh thu, hoa hồng, cấp bậc, rút tiền...) bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống.

Để đăng nhập, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Truy cập vào trang đăng nhập TẠI ĐÂY

  2. Nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào để đăng nhập

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, có thể sử dụng chức năng "Quên mật khẩu" ngay tại trang đăng nhập.

Last updated