💳Thanh toán

Trang quản lý về thanh toán, rút tiền trên hệ thống liên quan đến tài khoản của bạn

Bạn có thể xem và quản lý lịch sử rút tiền từ hệ thống tại đây.

 • Xem lịch sử rút tiền với các thông tin được hiển thị.

 • Tạo lệnh rút tiền:

  1. Nhấn vào nút TẠO LỆNH RÚT TIỀN

  2. Nhập các thông tin được yêu cầu để thực hiện yêu cầu rút tiền. Nếu bạn đã từng rút tiền trước kia và muốn sử dụng lại những thông tin đó, có thể bấm vào nút SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CŨ

  3. Sau khi điền đầy đủ và đảm bảo tính chính xác của các thông tin, nhấn nút TẠO LỆNH RÚT TIỀN để tạo lệnh rút tiền.

MỘT SỐ LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN RÚT TIỀN

 1. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ từ chối xử lý lệnh rút tiền nếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng không trùng khớp với thông tin chủ tài khoản bán hàng trên hệ thống SANBANHANG.

 2. Chỉ có thể thực hiện được lệnh rút tiền khi số dư trong tài khoản của bạn trên hệ thống SANBANHANG lớn hơn số tiền tối thiểu theo quy định của SANBANHANG về rút tiền. Số tiền tối thiểu này có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm mà không cần báo trước

 3. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn qua điện thoại hoặc email để xác minh thông tin về lệnh rút tiền được tạo. Điều này để đảm bảo tài khoản của bạn không bị sử dụng bởi người khác hoặc không bị lợi dụng vào những việc không được pháp luật cho phép.

Last updated