🤍Thống kê của bạn

Để xem các thông tin thống kê về bán hàng của bạn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang quản lý của bạn tại mục Dành cho người bán hàng -> Quản lý - thống kê tại trang chủ sanbanhang.vn hoặc CLICK VÀO ĐÂY (Nếu bạn chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập)

 2. Xem các thông tin thống kê ở menu THỐNG KÊ CỦA BẠN (cột trái). Bao gồm các thông tin, biểu đồ sau:

  • Đơn hàng thành công: Là số đơn hàng đã thành công (người mua hàng đã thanh toán đầy đủ tiền của đơn hàng đó và không hoàn lại đơn hàng theo quy định của SANBANHANG). Bạn sẽ được ghi nhận hoa hồng dựa trên những đơn hàng thành công này.

  • Tổng đơn: Là tổng số đơn hàng được ghi nhận từ việc giới thiệu của bạn.

  • Thành công: Số tiền doanh thu từ những đơn hàng thành công.

  • Tổng doanh thu: Số tiền doanh thu từ những đơn hàng đã được đặt

  • Đã duyệt: Số tiền hoa hồng đã được ghi nhận vào tài khoản của bạn

  • Tổng hoa hồng: Số tiền hoa hồng dự kiến tính đến thời điểm hiện tại của bạn.

  • Lượt truy cập: Số khách hàng đến từ link giới thiệu của bạn.

  • % Chuyển đổi: Thể hiện tỉ lệ số đơn hàng so với số lượng khách hàng bạn giới thiệu,

 3. Bạn có thể xem chi tiết thông tin chi tiết về các đơn hàng liên quan đến tài khoản của bạn ở phần Thông tin đơn hàng, hoặc xem hiệu quả về lượt truy cập của các link mà bạn giới thiệu ở phần Thông tin lượt truy cập

Last updated